Hirdetés

Boldog újévet, akárhányadik is!

Google Plus

Téli lapszámunk egyúttal az idei utolsó is, a következő már 2017 tavaszán jelenik meg – már ha „saját számokkal” kalkulálunk. Rögtön az évszámnál maradva: magától értetődőnek vesszük, hogy a ránk köszönő esztendő valóban a 2017. a sorban, csakhogy ez csupán részben, a hazánkban használt keresztény időszámítás szerint igaz. Példának okáért a zsidó naptár szerint az 5777. év kezdődik január elsejével, míg a keresztényi nap-hónapok helyett a 29-30 napos holdhónapokra alapozó iszlám naptár még „csak” 1438-nál tart.

Időzzünk el kissé a magunk kronológiájánál: a keresztény időtan csak utólag kezdett „számolni önmagával”, amennyiben már javában benne jártunk az idő számításában, amikor a katolikus egyház megszabta a kezdőpontot, a jeles dátumot Jézus Krisztus születéséhez igazítva. A „visszaszámolás” a 6. században történt, amikor is bizonyos Dionysius Exiguus apát meghatározta a kiindulást, ezt pedig a keresztény világ a magáévá tette. Jóllehet egészen pontosan ma sem tudni, hogy názáreti Jézus mikor született, tény, hogy ennek – végső soron becsült - időpontjától számoljuk az időt, vagyis rögzítjük időben előre és visszafelé haladva a történelem eseményeit. Az időpontokat Krisztus születése előttinek (Kr.e.), illetve utáninak (Kr.u.) szokás nevezni, de bevett jelölés az időszámításunk előtti (i.e.), illetve szerinti (i.sz.) is.

A korántsem csak vallási alapon eltérő időszámítási rendszerek módosultak, finomodtak az évezredek alatt, annak nyomán különösen, hogy az ilyen-olyan becslések, hétköznapi tapasztalások helyébe egyre inkább csillagászati alapokon nyugvó, a minél pontosabb adatokra, matematikai számításokra építő, tudományos időszámítás lépett. Az égitestek mozgása, egymáshoz viszonyítása volt és maradt az alap, erre épült rá a három nagy időegység: a nap, a hónap és az év. A legfőbb a 24 órából álló nap, minden más időegységet ennek részeként (óra, perc, másodperc) fejezünk ki, vagy többszöröseként (hét, hónap, év) határozunk meg. A nap meghatározott időtartam, amelyet a Föld tengelyforgása „tölt ki”, ennyi a Nap mindennapos pályája az égbolton keletről nyugati irányban. A Hold Föld körüli keringése adja a hónapot, az év pedig a Föld keringési ideje a Nap körül, az egyszeri teljes megkerülésé, amely 12 hónapot vesz igénybe. Az iszlám vagy éppen a zsidó naptári rendszerben a Hold maradt a „főszereplő”, a keresztény naptárban viszont a Nap lépett elő uralkodóvá, s a mi hónapjaink immár teljesen függetlenek a Hold járásától.

Különbözőségek nem csupán az időszámítások között vannak, egyes rendszereken belül is akadnak mindmáig torzulások, hibák, amint azt a naptárigazítások is érzékletesen mutatják. Ismertek a szökőévek, ahogyan olykor szökőhónapokkal is próbálták az „elveszett” időt beépíteni, a szökőnap pedig a mi kalendáriumainkban is jelen van: négyesztendőnként, az aktuális – 366 naposra duzzadó - szökőévben mindig február 24-e az a nap, amikor a felhalmozódott „mínusz órák” visszapótlásával egyensúlyba hozzák az időt.

A naptárunk alapjául szolgáló római naptár továbbfejlődését eredményezte Julius Caesar reformja i.e. 47-ben, amikor az addig felhalmozódott időszámítási hibák már háromhónapnyira rúgtak. Ezen az utóbb szintén hónapnevet kapó Augustus császár tovább javíttatott, a Julianus-naptárt pedig XIII. Gergely pápa tette még jobbá, amikor 1582-ben törvényerőre emeltette a csillagászok javaslatait is figyelembe vevő tervezetet. Ugyan még a Gergely-féle naptár sem tökéletes, mert pár másodperccel hosszabb a csillagászatilag pontos időhöz képest, ám a pici pluszok halmozódása egy teljes napot majd csak 3200-ban fog kitenni. Addig meg – mivel e pillanatban ugyebár 2016-ot írunk – még bőven van időnk.

Jancsó Kornél

Képek

Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!Boldog újévet, akárhányadik is!

Google Plus

Galéria

Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!
 • Boldog újévet, akárhányadik is!

Hirdetés