Hirdetés

Albánia – vízellátás árvíz után magyar segítséggel

Google Plus

Február 19. óta megszokottá és keresetté vált a magyar szó Albániában. Az albániai árvíz által leginkább sújtott területen fekvő Selenice város lakói pontosan tudják, hogy ahol magyar szót hallanak, ott juthatnak egészséges ivóvízhez. A Fővárosi Vízművek nyolcfős segélycsapata a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága munkatársával kiegészülve immár második hete látja el ivóvízzel a seleniceieket. 

Miután a januárban és februárban Albániában pusztító természeti katasztrófa következtében a Vjosa folyó mentén elhelyezkedő 6000 fős város ivóvíz-ellátása összeomlott, Magyarország Külügyminisztériuma a felkészültségüket és szaktudásukat a hazai és külföldi katasztrófahelyzetekben már számos alkalommal bizonyított Vízműves szakembereket kérte fel segítségnyújtásra.

Azt követően, hogy a Fővárosi Vízművek két önkéntes szakembere a misszió érkezésének előkészítésre február 17-én a helyszínre utazott, hogy felmérje a károkat, tájékozódjon a helyi viszonyokról és egyúttal kapcsolatot létesítsen a helyi hatóságokkal, két nappal később elindult az a tehergépjárművek alkotta konvoj is, amely két víztisztító berendezést, valamint az üzemeltetésben jártas önkéntes szakembereket és felszereléseiket szállította.

A Fővárosi Vízművek részéről kiutazó nyolcfős misszió tagjai valamennyien részt vettek már korábban is hasonló segélyakciókban: megjárták már Srí Lanka, Románia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és a Fülöp-szigetek katasztrófa sújtotta területeit. Feladatuk ezúttal is a hazai és külföldi havaria-helyzetekben már számos alkalommal jól vizsgázott mobil víztisztítóberendezés üzemeltetése volt, míg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa nemzetközi segélyakciókban szerzett tapasztalatával összekötőként és koordinátorként járult hozzá a misszió sikeréhez és biztonságához. 

Mivel egy természeti csapás után a legsúlyosabb gondot a járványok és fertőzések megelőzése, és az ehhez nélkülözhetetlen egészséges ivóvíz hiánya jelenti, a víztisztító berendezés, amely az erősen szennyezett és fertőzött vízből egy 50 ezer lakosú város napi ivóvízszükségletnek megfelelő mennyiségű, napi 100 ezer liter tiszta víz előállítására alkalmas, életmentő jelentőséggel bír.

A két, helyszínre szállított berendezés egyike zacskózott ivóvíz előállítására is alkalmas, ami a segélytábortól távolabbi területek ellátásában jelentett nagy segítséget.  Ennek köszönhetően a mintegy kéthetes misszió alatt közel 100 ezer liter ivóvízzel látták el a szakemberek a helyi lakosságot. A berendezésekbe a 125 méterre lévő Vjosa folyóból szivattyúval emelték át a vizet. A segélyakciók idején a víztisztító berendezések segítségével előállított ivóvizet természetesen ugyanolyan szigorú minőségellenőrzésnek vetik alá, mint a normál körülmények között szolgáltatott ivóvizet, sőt, a folyók ilyenkor szükségszerűen bekövetkező rendkívüli szennyezettsége miatt még fokozottabb az ellenőrzés. A lakosság ellátása csak a próbaüzemet követően, a tisztított víz minőségének ellenőrzése után indulhatott meg. A vízminőség-vizsgálatokhoz szükséges eszközök és berendezések is természetesen a segélyszállítmány részét képezik.     

Ugyanilyen fontos azonban az is, hogy az ideiglenes ivóvízellátás mellett az állandó ivóvízellátó rendszer helyreállítása is minél előbb megtörténjen. A Fővárosi Vízművek szakemberei ezen a területen is jelentős támogatást nyújtottak albán kollégáiknak, hiszen hazai üzemeltetési tapasztalataik mellett a természeti csapások során sérült ivóvízhálózatok rekonstrukciójában is nagy gyakorlatra tettek szert a korábbi missziók idején. Selenice város polgármesterének felkérésére, a helyi polgári védelmi szervezettel együttműködve a vezetéképítésben és kútfúrásban is közreműködtek a magyarok.          

Ahogyan azt már megszokhattuk, a csapat munkáját mind magyar, mind albán részről nagy figyelem és szimpátia kísérte. A táborban látogatást tett Heizler Antal, Magyarország tiranai nagykövete, valamint Dr. Varga Szabolcs tiranai magyar konzul is, akik köszönetüket fejezték ki a szélsőséges körülmények között végzett munkáért, hiszen a csapat dolgát nehezítette az erős szél és a térségen végigsöprő homokvihar.  Rendszeres vendég volt Ferdinant Aligjoni, Selenice város polgármestere is, aki a város lakóinak köszönetét tolmácsolta a magyar csapatnak.

Bár a Fővárosi Vízművek méretéhez és létszámához képest igen kicsi az a csapat, amely a segélyakcióban részt vett, a Társaság nemzetközi ismertségének és elismertségének növelésében betöltött szerepük felbecsülhetetlen jelentőségű. Köszönet és elismerés illeti valamennyiüket a Fővárosi Vízművek és Magyarország rangjának emelésében vállalt önkéntes munkájukért.

V.M.

Képek

Albánia – vízellátás árvíz után magyar segítséggelAlbánia – vízellátás árvíz után magyar segítséggel

Google Plus

Galéria

Albánia – vízellátás árvíz után magyar segítséggel
  • Albánia – vízellátás árvíz után magyar segítséggel
  • Albánia – vízellátás árvíz után magyar segítséggel

Hirdetés