Hirdetés

Ott segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen érték

Google Plus

Magyar víztisztító berendezés üzemel a törökországi menekülttáborban

Hazánk a tiszta ivóvíz tekintetében szerencsés helyzetben van, de azért, hogy ezek a kedvező környezeti adottságok kiváló minőségű ellátással párosuljanak, szakemberek ezreinek a mindennapokban sokszor láthatatlan munkája szükséges. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy e tekintetben a világ élvonalába tartozunk.  Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egyre több felkérés érkezik a nálunk kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező, vízhiánnyal küzdő vagy szennyezett vízzel terhelt országok részéről a szakértői segítségnyújtásra, tanácsadásra vagy akár komplett víztisztító, vízellátó létesítmények, rendszerek kiépítésére. Büszkén állíthatjuk, hogy a magyar szakemberek ismertsége és elismertsége számottevően nőtt az elmúlt évek során. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Magyarország minden esetben az elsők között siet a humanitárius katasztrófák során bajba jutottak segítségére, legyen szó akár tőlünk távoli országokban pusztító cunami, tájfun, akár a határainkhoz nagyon is közeli földrengések, árvizek pusztítását követő vízhiányról.

A Fővárosi Vízművek stratégiájának kiemelt eleme, hogy segítséget nyújt azoknak az embereknek, akik számára bármilyen okból nem áll rendelkezésre az egészséges ivóvíz. Az elmúlt évtizedekben itthon és külföldön is számos helyen a Társaság szakembereinek köszönhetően jutottak tiszta ivóvízhez egy-egy katasztrófa sújtotta területen élők. Így a társaság szakemberei többek közt a cunamit követően Srí Lankán, a tájfun sújtotta Fülöp-szigeteken, illetve az árvíz után Dél-Moldvában, Erdélyben, a Nyugat-Balkánon, valamint Miskolcon vettek részt ilyen jellegű misszióban. Ezek a segélyakciók a humanitárius célokon túl a Társaság nemzetközi hírnevének az öregbítéséhez is hozzájárulnak.

A Társaság kifejezetten katasztrófahelyzetek sújtotta területeken élők ideiglenes vízellátására kifejlesztett, már számos esetben jól vizsgázott berendezései és az azt kezelő, az évek során hatalmas tapasztalatot felhalmozott szakemberei bármelyik pillanatban készen állnak a bevetésre. Így úttörő szerepet vállaltak napjaink egyik legsúlyosabb humanitárius problémája, a menekültek elhelyezése, ellátása során is kiemelt feladatot jelentő egészséges ivóvíz biztosításában a szír menekültek számára fenntartott táborba telepített víztisztító és –csomagoló rendszer üzemeltetésével. A víztisztító rendszer segítségével akár 50 ezer ember számára is elegendő, mintegy 100 köbméternyi tiszta ivóvizet tudnak naponta előállítani. Az otthonukat elhagyni kényszerülő menekültek e missziós tevékenységnek, az élethez nélkülözhetetlen tiszta víz biztosításának is köszönhetően hazájukhoz közel, a helyzet rendeződését követő visszatérés nagyobb esélyével élhetik mindennapjaikat, míg a tábor fenntartói hatékonyabb, biztonságosabb ellátást tudnak nyújtani számukra.

2016 októberében a Fővárosi Vízművek ötfős, önkéntesekből álló csapata a török-szír határon fekvő Hatay tartományban kialakított menekülttáborban élő mintegy háromezer ember ivóvízellátásának biztosítására kapott felkérést Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumán keresztül. A magyar szakemberek három hetet töltöttek a táborban, melynek során a mobil víztisztító berendezés telepítését követően a napi mintegy 10 ezer liter ivóvíz biztosítása mellett be is tanították a tábor vezetője által erre kijelölt török és szír üzemeltetőket. A berendezést ugyanis a hazatérést követően a menekülttábornak adományozta a magyar állam, így az jelenleg is az ott élők ivóvízellátását szolgálja.

A feladat nem volt kisebb, mint hogy a tábor melletti patak vizét tegyék fogyaszthatóvá, és megoldják az ivóvízellátás kérdését, amely korábban vagy palackozott ivóvízzel történt, vagy a két kilométernyire lévő forrásról hordták kannában a változó minőségű, hol tisztább, hol szennyezettebb vizet a tábor lakói. Magának a tábornak a kiépített vízrendszerén keresztül rendelkezésre álló víz a magyar csapat érkezését megelőzően csak tisztálkodási, higiéniai célokra volt alkalmas, sőt, néha még arra sem. Ezért aztán nem is csoda, hogy amint híre ment, hogy tiszta ivóvízhez lehet jutni a magyarok által üzemeltetett ivóvíztisztító berendezésből, özönleni kezdtek a kannákkal felszerelkezett táborlakók. A kint töltött három hét alatt a folyamatos ivóvízellátás mellett a csapat kiemelt feladata az volt, hogy a víztisztító berendezés hazatérésüket követő megbízható és folyamatos üzemeltetését is megoldják. Ehhez egyrészt olyan közreműködőt kellett találni, aki ez alatt az idő alatt elsajátítja, majd alkalmazni is tudja a rendszer működtetéséhez szükséges ismereteket. Másrészt ki kellett alakítani egy olyan online távfelügyeleti kapcsolatot, melynek segítségével Budapestről is ellenőrizni lehet a berendezés működését, sőt, meghatározott esetekben szervízháttérként is szolgál, hibajavításra és beavatkozásra is lehetőség nyújtva. Az előbbihez a tábor vegyészmérnök végzettségű szír lakójában találtak partnert a Fővárosi Vízművek önkéntesei, az utóbbira pedig a Társaság informatikai és üzemeltetési szakemberei dolgozták ki és üzemeltetik mind a mai napig a laptopon keresztül megvalósuló távoli internetes kapcsolatot.

A misszió - azon túl, hogy az abban résztvevőket a segítségnyújtás és a cserébe kapott hála felejthetetlen élményével ajándékozta meg – fontos diplomáciai jelentőséggel is bír, hiszen a legmagasabb szintű magyar-török tárgyalások során is rendszeresen említésre kerül. Így a kétoldalú tárgyalások során a török külügyminiszter is hangsúlyozta, hogy Törökország hálás a Fővárosi Vízművek segítségéért.

Képek

Ott segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen értékOtt segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen értékOtt segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen értékOtt segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen érték

Google Plus

Galéria

Ott segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen érték
  • Ott segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen érték
  • Ott segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen érték
  • Ott segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen érték
  • Ott segítettünk, ahol a víz felbecsülhetetlen érték

Hirdetés