Miniagy miniszemekkel

Tudósok már régóta kísérleteznek azzal, hogy emberi szöveteket, testrészeket hozzanak létre laboratóriumi körül-mények között humán őssejtek felhasználásával. Természetesen az agy sem kivétel, és nemrégiben páratlan távlatokat nyitó áttörést sikerült elérni a kutatóknak: olyan agykezdeményt tudtak petricsészében előállítani, amelyen egy szi- mmetrikusan elhelyezkedő szempárkezdemény is megjelent.

Ezek a szervkezdemények lehetőséget biztosítanak az agy és a szem közötti folyamatok tanulmányozására, a segít- ségükkel modellezni tudnak egyes szembetegségeket, és lehetővé válhat egyénre szabott szemterápiák tesztelése is.

Ahogy a Düsseldorfi Egyetemi Kórház kutatóitól megtudhattuk, a folyamat úgy zajlik le, hogy az őssejtből kifejlődő agy-szervkezdemény az emberi szeméhez hasonló fényérzékeny struktúrákat hoz létre önmagán. Az előbbi nagyjából 30 nap alatt fejlődik ki, és további húsz nap telik el a szemek megjelenéséig. A kísérletek természetesen ahhoz is hozzásegítenek, hogy jobban megértsük az emberi agy végtelenül komplex működését.

Megosztom