Hirdetés

Wein János alapítvány a dunai biztonságért

Google Plus

A 2015 szeptemberében a Fővárosi Vízművek részvételévelés támogatásával életre hívott Wein János Alapítvány legfőbb célkitűzése, hogy elősegítse és támogassa a magyarországi vízágazatitevékenység színvonalának emelését és ezáltal az ivóvíz ellátásminőségét. Az alapítvány emellett tevőlegesen is részt kíván venni olyan közfeladatok ellátásában, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a vízhez, a vízellátáshoz.

Így került az alapítvány kuratóriuma figyelmének középpontjába az egészségmegőrzés és betegségmegelőzési tevékenység során a vízimentés, a vízi balesetek megelőzése is. A cél az volt, hogy az évek óta sikeresen működő balatoni vízimentéshez hasonlóan a Duna budapesti szakaszán is meghonosítsák ezt a tevékenységet. Ehhez együttműködő partnerekre találtak az e területen nagy tapasztalattal és szakmai ismeretekkel rendelkező Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársaiban. E szakértelemre támaszkodva, a Fővárosi Vízművek anyagi támogatásával vásárolták meg azt a hajótestet és a hozzá szükséges tartozékokat, amelyeknek köszönhetően lerakhatják a dunai vízimentés alapjait. A hajó mára már menetkészen várja, hogy a szükséges vizsgáztatás után megkezdhesse mentési feladatait a Fővárosi Vízművek ivóvízbázisainak helyet adó északi és déli Dunaszakaszon. Kezdetben csak nappal, majd ezt követően már nyújtott műszakban üzemel majd a Szentendrei-sziget déli csúcsától a Csepel-sziget északi csúcsáig, a későbbiekben kiterjesztve az útvonalat a Szentendrei-sziget kis-dunai oldalára és végül a Szentendrei-sziget nagydunai oldalára is. A hajót természetesen a szakszolgálat ilyen téren már gyakorlattal és tudással rendelkezőmunkatársai üzemeltetik majd.

Ez az új, ám az Alapítvány sokrétű tevékenységébe szervesen illeszkedő kezdeményezés nem csak azértfontos, mert a Duna kijelölt szakaszain fürdőzők, illetve a vízisportokat űzők nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Ugyanannyira célunk az is, hogy ráirányítsuk a figyelmet a folyó tiszteletére – legyen szó akár a biztonsági óvintézkedések betartásáról, akár a környezet a partok, a vízbázisok védelméről.

Hiszen napjaink kihívásaira válaszolva felértékelődik a természet- és környezetvédelem, valamint az ár- és belvízvédelem jelentősége, beleértve a mindennapok vízgazdálkodását, ivóvízellátását vagy csatornaszolgáltatását, vagy akár a vízkárelhárítást, illetve a katasztrófákra való felkészülést, az ellenük való védekezést és helyreállítást, amit ugyancsak zászlajára tűzött a szervezet.

www.vizmuvek.hu

www.weinalapitvany.org

Képek

Wein János alapítvány a dunai biztonságértWein János alapítvány a dunai biztonságért

Google Plus

Galéria

Wein János alapítvány a dunai biztonságért
  • Wein János alapítvány a dunai biztonságért
  • Wein János alapítvány a dunai biztonságért

Hirdetés